Vakuumfilter

  • Vacuum filter

    Vakuumfilter

    Vakuumfiltre samler forurensende stoffer (hovedsakelig støv) som trekkes fra atmosfæren for å forhindre systemforurensning og brukes mellom sugekoppen og vakuumgeneratoren (eller vakuumventilen). Lyddempere skal installeres i avtrekksporten til vakuumgeneratoren, sugeporten (eller eksosporten) til vakuumventilen og eksosporten til vakuumpumpen.