Smøremiddel

  • Lubricator

    Smøremiddel

    Trykkreduksjonsventil er en ventil som automatisk holder utløpstrykket stabilt ved å justere inntakstrykket til det nødvendige utløpstrykket og stole på energien i selve mediet. 
    Fra fluidmekanikkens synspunkt er trykkreduksjonsventil en lokal motstand som kan endre gasselementet, det vil si ved å endre gassområdet, slik at strømningshastigheten og væskekinetisk energi endres, forårsaker forskjellig trykktap, slik at oppnå formålet med dekompresjon. Deretter stole på kontroll og regulering av systemet, slik at ventilen etter trykksvingningene og fjærkraftbalansen, slik at ventilen etter trykket i et bestemt feilområde for å opprettholde en konstant.