Direkte operert 5-veis sol. Ventil

  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Direkte operert 5-veis sol. Ventil YVS

    Spor utviklingshistorien så langt, både hjemme og i utlandet, kan i prinsippet deles inn i tre kategorier (dvs. rettvirkende, trinnvis barneveiledningstype), og fra en platestruktur og materiale av forskjellen mellom de er i prinsippet delt inn i seks grener i liten klasse (membranstruktur, trinnvis for å bevege tungt stykke membranstruktur, strukturen, forløperen i rett bevegelig stempelstruktur, trinnvis stempelstruktur, forløperen til bevegelig stempelstruktur).